Hvis du ønsker at oprette et udvalg eller har idéer til nye udvalg, er du velkommen til at drøfte dine idéer med bestyrelsen, så de eventuelt kan føres ud i livet.