Midlertidig bestyrelse i BRK

Valg til bestyrelsen afventer generalforsamling.

Konstitueret formand

Christina Vedel-Birch Andersen

Arrangementer

Tlf. 28 28 21 21

cva@bbsyd.dk

Næstformand/sekretær

Vakant

  

Kasserer

Tina Jørgensen

Ind-/udmelding, afregninger, undervisning, kontakt til undervisere

Tlf. 30 48 14 40

brammingrideklub@live.dk

Menigt medlem

Britt Lynnerup

Spørgsmål vedr. facilitetskort

Tlf. 30 62 12 77

brittnaldahl@hotmail.com

Menigt medlem

Irene Poulsen

Koordinering af sponsorkontrakter

Tlf. 29 79 62 07

imjhpoulsen@gmail.com

1. suppleant

Vakant

    

2. suppleant

Mette Eskildsen

Arrangementer, løn

meskildsen81@gmail.com

Den midlertidige bestyrelse har valgt at lade sig supplere med Lars Jessen for at sikre tilstrækkelig bemanding, indtil der kan afholdes generalforsamling.