Bestyrelsen i BRK

Formand

Toke Johnsen

Kontakt til staldansvarlig, kontakt til opstaldere

Tlf. 23 27 96 86

Næstformand

Lars Jessen

Undervisningsansvarlig, tilmelding til elevhold


Tlf. 26 25 96 07

Kasserer

Christina Vedel-Birch Andersen

Løn, afregnniger, kontakt til kommunen, facilitetskort, ind-/udmelding

Tlf. 28 28 21 21

cva@bbsyd.dk

Sekretær

Mette Tønder

Partsansvarlig

cptogmc@os.dk

Menigt medlem

Irene Poulsen

Koordinering af sponsorkontrakter

Tlf. 29 79 62 07

imjhpoulsen@gmail.com

1. suppleant

Stine Sølbeck

    

2. suppleant

Sanne Matthiesen