Bestyrelsen i BRK

Anette Nielsen

Formand
Kontakt til kommunen, indkøb, backup til kasserer

Tlf. 20 83 24 12
Mail: brammingrideklub@live.dk

Thomas Jensen

Næstformand
Kontakt til staldansvarlig, kontakt til opstaldere, løn, staldvagter

Tlf. 93 94 67 40
Mail: brammingrideklub@live.dk

Martin Daugbjerg Nielsen

Kasserer
Opkrævninger, bogføring, facilitetskort 

Tlf. 60 65 39 86
Mail: brammingrideklub@live.dk

Mette Jæger

Menigt medlem
Indkøb af heste, elevheste ansvarlig.

 

Dorthe Daugbjerg Falkenberg

Menigt medlem
Partsansvarlig, kontakt til cafeudvalget, sponsoransvarlig

Lone Arge Kristensen

Menigt medlem
Facebook og hjemmeside ansvarlig

Anja Jessen

Menigt medlem
Ad hoc opgaver