Bestyrelsen i BRK

Formand

Christina Vedel-Birch Andersen

Kontakt til staldansvarlig, kontakt til opstaldere, kontakt til kommunen, løn, staldvagter, back-up på kasserer

Tlf. 28 28 21 21

Mail: brammingrideklub@live.dk

Næstformand

Britt Naldal Lynnerup

Facilitetskort, partsansvarlig, undervisningsansvarlig

Tlf. 30 62 12 77

Mail: brammingrideklub@live.dk

Kasserer

Karina Quebec

Opkrævninger, bogføring, ind-/udmelding, kontakt til stævneudvalg

Tlf. 22 52 03 39

Mail: brammingrideklub@live.dk

Sekretær

Jane Rødgaard Uhrenholt

Mødereferater, kommunikation, Facebook, hjemmeside

Tlf.: 23 63 50 63

Mail: brammingrideklub@live.dk

Menigt medlem

Jane Dueholm

Arrangementer, kontakt til støtteudvalg

Tlf.: 26 88 44 88

Mail: brammingrideklub@live.dk

1. suppleant

Anja Jensen

 Arrangementer

Tlf.: 22 38 44 88

Mail: brammingrideklub@live.dk

2. suppleant

Rasmus Bjørndal Pedersen

Arrangementer

Tlf.: 28 12 47 91

Mail: brammingrideklub@live.dk