Bestyrelsen i BRK

Formand

Lars Jessen

Kontakt til staldansvarlig, kontakt til opstaldere, kontakt til støtteudvalg


Tlf. 26 25 96 07

Mail: brammingrideklub@live.dk

Næstformand

Christina Vedel-Birch Andersen

Kontakt til kommunen, søge kommunale tilskud, løn, staldvagter, back-up på kasserer


Tlf. 28 28 21 21

Mail: brammingrideklub@live.dk

Kasserer

Karina Quebec

Opkrævninger, bogføring, facilitetskort, ind-/udmelding, kontakt til stævneudvalg

Tlf. 22 52 03 39

Mail: brammingrideklub@live.dk

Sekretær

Stine Sølbeck

Mødereferater, kommunikation, annoncer

Tlf.: 28 77 07 78

Mail: brammingrideklub@live.dk

Menigt medlem

Janni Schneider

Undervisning, tilmelding på hold

Tlf.: 40 47 17 20

Mail: brammingrideklub@live.dk

1. suppleant

Vakant

   

2. suppleant

Christina Hedegaard Poulsen

Parter

Tlf.: 29 61 07 12

Mail: brammingrideklub@live.dk