Bestyrelsen i BRK

Formand

Thomas Jensen

Kontakt til staldansvarlig, kontakt til opstaldere, løn, staldvagter

Tlf. 93 94 67 40

Mail: brammingrideklub@live.dk

Næstformand

Anette Nielsen

Kontakt til kommunen, indkøb, backup til kasserer

Tlf. 20 83 24 12

Mail: brammingrideklub@live.dk

Kasserer

Martin Daugbjerg Nielsen

Opkrævninger, bogføring, facilitetskort, kommunikation

Tlf. 60 65 39 86

Mail: brammingrideklub@live.dk

Sekretær

Signe Thulin

Mødereferater, undervisningsansvarlig, indkøb af heste

Tlf.: 28 69 16 94

Mail: brammingrideklub@live.dk

Menigt medlem

Rasmus Mejer

Arrangementer

Tlf.: 21 72 36 11

Mail: brammingrideklub@live.dk

1. suppleant

Kristian Nørre-Skovgaard

 Sponsor, håndværk

Tlf.: 50 20 40 01

Mail: brammingrideklub@live.dk

Hjælpende hånd

Partansvarlig

Mail: brammingrideklub@live.dk

Britt er ikke i bestyrelsen, men har valgt at hjælpe til med parterne.