Velkommen til Bramming Rideklub (BRK)

Vi tilbyder kvalificeret undervisning på alle niveauer og lægger vægt på godt sammenhold, god stemning og hjælpsomhed. 
Vi bidrager alle til drift og vedligehold af klubbens lokaler og omgivelser.

Dansk Rideforbund har justeret på deres retningslinjer, så det nu er muligt igen at have holdundervisning.

Ifølge de nye retningslinjer må der være op til 10 personer i hver aktivitetszone. Zonerne på BRK er:

 • Stalden
 • Hallen inkl. barrieren
 • Rytterstuen
 • Gårdspladsen
 • Udendørsbanen


Med flere mennesker på BRK, er der øget behov for, at vi alle tager mest mulig hensyn til hinanden for at mindske smitterisiko. Derfor har vi opstillet følgende regler der gælder for alle med sin gang på BRK:

 • Hold god hygiejne (medbring selv sprit eller vask hænder) og hold afstand (min 2 meter).
 • Begræns den tid du er på BRK mest muligt.
 • Kom kun på BRK hvis du har et reelt ærinde.
 • Kom kun det højst nødvendige antal mennesker.
 • Brug booking skemaet.
 • Er der allerede 10 i den aktivitetszone, hvor du skal være, så må du vente.


Der er udarbejdet et bookingskema, som skal udfyldes af alle, der har sin gang på BRK undtaget dem, der skal til holdundervisning, da de er forudfyldt. Skemaet findes i messengergruppe, og det er også der, man kan stille spørgsmål til skemaet.

Går du til holdundervisning, så gælder der yderligere følgende:

 • Kun 1 forælder pr elev.
 • Opsadling tager max 15 minutter, ligeså med afsadling.
 • Afsprit eller vask hænder og handsker før og efter undervisning og ved håndtering af øvrig udstyr og redskaber (gælder både elev og forælder).


Vi håber på alles forståelse for og accept af reglerne i en tid, hvor meget ikke er, som det plejer at være.

 

Vh. Bestyrelsen

Facebookgruppe

Aktuel information og opslag fra klubbens medlemmer.

Stævner

Se og tilmeld dig de kommende stævner i BRK på DRF Go!

Velkomstfolder

Godt at vide, når du starter til ridning + gratis prøvetime. 

Halplan

Få overblik over, hvornår faciliteterne kan benyttes. 

BRK er medlem af Dansk Rideforbund
Det betyder, at medlemmerne kan starte stævner for klubben.