Indkaldelse til Generalforsamling i Bramming Rideklub Tirsdag d. 14. Marts 2023 kl 19:00

Kom til årets generalforsamling i Bramming rideklub.

Vi vil fortælle om året der er gået, og vi vil fortælle om hvordan vi ser på det næste år der kommer. Der er også valg til bestyrelsen.

Der vil som altid være plads til ideer og drøftelser undervejs.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab 2022

4. Forelæggelse af budget for 2023

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Ændring af vedtægt fra 5 til 7 medlemmer i bestyrelsen

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Evt.

Ved interesse i at komme i bestyrelsen, så tøv ikke med at ringe til Formand Thomas Jensen 93946740, eller næstformand Anette Nielsen 20832412.I er også velkomne til at tage fat i os på staldgangen.

Har du forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, så skal de sendes til bestyrelsen på mail brammingrideklub@live.dk senest d. 28. Februar 2023. Den endelige dagsorden, indkomne forslag og regnskab vil blive offentliggjort senest en uge før generalforsamlingen på vores hjemmeside www.bramming-rideklub.dk

 

Vi ses Bestyrelsen

 

 

Uddrag fra § 8 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes, inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Aktive medlemmer under 18 år kan stemme, idet stemmeretten overdrages til deres forældre/værge, såfremt denne/disse er mødt. En fremmødt person over 18 år kan kun have en stemme, uanset at personen kan være forældre til flere aktive medlemmer under 18 år.